Tot slot vertalen naar duits

By Guest

Aan het slot van de film gaat de held dood. - Am Schluss des Films stirbt der Held. Tot slot van deze poëzieavond laten we u nog één gedicht horen. - Am Schluss dieses Poesieabends tragen wir Ihnen noch ein Gedicht vor.

Amendement 27 tot slot is naar mijn mening overbodig. Schließlich glaube ich, dass der Änderungsantrag 27 überflüssig ist. Het Europees Parlement keurt dan tot slot de gehele, aldus samengestelde Commissie goed. Naar andere talen: • tot slot > EN • tot zum Schluss; abschließend: Bron: Wikipedia. Voorbeeldzinnen met `tot slot` Behalve voor het vertalen van woorden Vertalingen in context van "en tot slot" in Nederlands-Duits van Reverso Context: Evenmin is het gemeenschappelijk Europees asielsysteem verankerd en tot slot zijn er geen terugnameovereenkomsten. Controleer 'tot slot' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van tot slot vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica. Tot slot wil ik u, mijnheer de Voorzitter, en ook de rapporteur zeggen dat de Zweedse vertalingen van de amendementen 1 tot en met 4 volkomen onbegrijpelijk zijn. Abschließend möchte ich Ihnen , Herr Präsident, und Ihnen, Herr Berichterstatter, sagen, daß die schwedische Übersetzung der Änderungsanträge 1-4 völlig unverständlich ist. Woordenboek Nederlands Duits: tot slot. tot slot: Wiktionary: tot slot → zum Schluss, abschließend Gebruikers suggesties voor tot slot: zum Schluss, zum Schluß We hebben geen vertalingen voor tot-slot in Nederlands > DuitsAnders gespeld: tot slot 87.5% Anders gespeld: tijdslot 62.5% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden)

4 april 2012 Uit het Duits vertaald door Willem van Toorn. aan Franz Kafka's roman Het proces in een nieuwe vertaling van Willem van Toorn. en in samenwerking met Gerda Meijerink diens twee andere romans, Het slot en Ameri

The mobile casino has taken the concept of personalized gaming to a whole new level. Now you can play on the go 24×7 regardless of Tot Slot Vertaling Duits where you are. All you need is a smartphone that gives you Internet access via 3G, 4G, LTE, or Wi-Fi. Vertalingen van 'per slot van rekening' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation "tenslotte" Vertaald van Nederlands naar Duits inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden

Tot slot wil ik u, mijnheer de Voorzitter, en ook de rapporteur zeggen dat de Zweedse vertalingen van de amendementen 1 tot en met 4 volkomen onbegrijpelijk zijn. Abschließend möchte ich Ihnen , Herr Präsident, und Ihnen, Herr Berichterstatter, sagen, daß die schwedische Übersetzung der Änderungsanträge 1-4 völlig unverständlich ist.

Nederlands naar Frans: Meer gegevens tot slot: Wiktionary: tot slot → en conclusion; Gebruikers suggesties voor tot slot: enfin, finalement, pour finir, Enfin, en conclusion Nederlands. Uitgebreide vertaling voor tot slot (Nederlands) in het Frans. tot slot: (*Woord en zin splitter gebruikt) Tot Slot Vertalen Naar Frans, samy ouellani poker, calcul gains roulette, lexique poker cooler

En tot slot nog 1 uitzondering die ik alleen maar kan beamen… er zijn nog een paar mensen die meer zeggen dan ze begrijpen, namelijk politici. Tja, de waarheid mag gezegd worden. Je website professioneel van Nederlands naar Duits laten vertalen. Vertalen naar Engels.

Tot slot blijft de vraag wat de Verenigde Staten gaan doen met betrekking tot deze zaak. In conclusion, the question remains of what the United States is going to do on this matter. tot (ook: te , met , voor , om , aan , naar , bij , tegen , per , om te ) Nederlands - Duits vertaling van 'tot slot' Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Duits woordenboekeeoo. Vertalen can lose machine uses cookies lose your the years a boxer increase tot chances of. Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "tot slot van" in de context. Tot Slot Vertalen Naar Frans, samy ouellani poker, calcul gains roulette, lexique poker cooler. Percentage. Read our full review. Tunisia. B3W Slots . January 7, 2018. The company complies with UK, Maltese and European laws, regulations and guidelines for the prevention of money laundering and the funding of terrorism. Suspicious transactions shall be investigated by the company and, if Tot Slot Vertalen Naar Duits necessary, a suspicious transaction report will be made Tot Slot Vertalen Naar Duits Het Duits heeft vele regionale variaties en dialecten, met aanzienlijke onderlinge verschillen. De basis verdeling onderscheidt Hoogduits (inclusief het Zwitserse en Oostenrijkse Duits), Middelduits en Nederduits (noordelijke groep van dialecten). Literair Duits is afkomstig uit Midden-Hoogduits. En tot slot nog 1 uitzondering die ik alleen maar kan beamen… er zijn nog een paar mensen die meer zeggen dan ze begrijpen, namelijk politici. Tja, de waarheid mag gezegd worden. Hoe zit het eigenlijk met jou? Spreek jij een vreemde taal beter dan je ze begrijpt?

Tot slot wil ik u, mijnheer de Voorzitter, en ook de rapporteur zeggen dat de Zweedse vertalingen van de amendementen 1 tot en met 4 volkomen onbegrijpelijk zijn. Abschließend möchte ich Ihnen , Herr Präsident, und Ihnen, Herr Berichterstatter, sagen, daß die schwedische Übersetzung der Änderungsanträge 1-4 völlig unverständlich ist.

De Verenigde Naties moeten, tot slot, terugkeren naar hun wortels. Finally , the United Nations must return to its roots. Laat ik tot slot ingaan op de ontwerp-verordening voor de oprichting van de herstructureringsfondsen. Tot slot werd de betrokken regelgeving fundamenteel gewijzigd na de toetreding. Enfin , les dispositions législatives en question ont été fondamentalement modifiées après l'adhésion. Tot slot feliciteer ik de rapporteur met zijn werkelijk uitzonderlijke verslag. Woordenboek Nederlands Duits: tot slot. tot slot: Wiktionary: tot slot → zum Schluss, abschließend Gebruikers suggesties voor tot slot: zum Schluss, zum Schluß We hebben geen vertalingen voor tot-slot in Nederlands > DuitsAnders gespeld: tot slot 87.5% Anders gespeld: tijdslot 62.5% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Aan het slot van de film gaat de held dood. - Am Schluss des Films stirbt der Held. Tot slot van deze poëzieavond laten we u nog één gedicht horen. - Am Schluss dieses Poesieabends tragen wir Ihnen noch ein Gedicht vor. Het Duits heeft vele regionale variaties en dialecten, met aanzienlijke onderlinge verschillen. De basis verdeling onderscheidt Hoogduits (inclusief het Zwitserse en Oostenrijkse Duits), Middelduits en Nederduits (noordelijke groep van dialecten). Literair Duits is afkomstig uit Midden-Hoogduits. Gebruik de gratis DeepL Translator om uw teksten te vertalen met de best beschikbare automatische vertaling, aangedreven door DeepL's wereldwijd toonaangevende neurale netwerktechnologie. De momenteel ondersteunde talen zijn Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Pools, Russisch, Japans en Chinees.